تبلیغات
خطوط زیبا - پند
ریشه دار باش …
ریـــشه ی تو ، فـــــهم توست ،
یک سنگ به اندازه ای بالا می رود ، 
که نیرویی پشت آن باشد …
با تمام شدنِ نیرو ،
سقوط و افتادن سنگ طبیعی است؛
ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن!!
که چطور از زیر خاک ها و سنگ ها
سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود …
اگر تو به اندازه ی این گیاه کوچک، 
ریـــشه داشته باشی ،
از زیر خاک و سنگ …
و از زیر عـــــادت و غـــــــریزه …
و از زیر حـــــرف ها و هــــــــــوس ها … 
سر بیرون می آوری ،
و افتخار می آفرینی …

ریـــشه ی تو ، همان "فـــــهم" توست …
ریشه دار باش......


تاریخ : یکشنبه 5 مهر 1394 | 08:05 ب.ظ | نویسنده : behnam3163 sh | نظرات