تبلیغات
خطوط زیبا - بنده گنهکار
هی گنه کردیم و گفتیم خدا میبخشد ...
عذر آوردیم و گفتیم خدا می بخشد...
آخر این بخشش و عفو و کرامت تا کی...!
او رحیم است ولی ننگ و خیانت تا کی؟
بخششی هست ولی قهر و عذابی هم هست ...
ای مردم به خدا روز حسابی هم هست ...
زندگی در گذر است...
زندگی یک سفر است ...
آدمی همسفر است ...
آنچه می ماند از او راه و رسم سفر است ...


تاریخ : یکشنبه 22 شهریور 1394 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : behnam3163 sh | نظرات