تبلیغات
خطوط زیبا - مهربانی
, اگر زشتی کند دنیا
بیا تا مهربان باشیم...
اگر پستی کند با ما
بیا تا مهربان باشیم...
اگر آرام جان باشد
اگر بارش گران باشد
اگر نا مهربان باشد
بیا تا مهربان باشیم...
اگر دل را بیازارد
سرش سنگ ستم بارد
و در او تخم غم کارد
بیا تا مهربان باشیم...
اگر مهتاب شد پنهان
اگر خورشید شد سوزان
اگر مشکل نشد آسان
بیا تا مهربان باشیم...
اگر گلها ز هم پاشید
دل دریاچه ها خشکید
و مرغان چمن کوچید
بیا تا مهربان باشیم...
خوشی و غم نمیماندو 
زیاد و کم نمیماند
چو دنیا هم نمیماند
بیا تا مهربان باشیم.

برچسب ها: مهربانی+نامهربانی +شعر +خطوط زیبا،

تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 08:35 ق.ظ | نویسنده : behnam3163 sh | نظرات