تبلیغات
خطوط زیبا - زندگی
جبر یا اختیار؟

عارفی را پرسیدند:
 زندگی به جبر است یا به اختیار؟

پاسخ داد: امروز را به "اختیار" است، تا چه بکارم!
اما فردا "جبر" است، چرا که به اجبار باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ام!

حباب ها همیشه قربانی هوای درون خودشان هستند.
"افکار امروز"
 نقش مهمی در فردای تو دارد ...
تکرار اشتباه دیگر اشتباه نیست،
"انتخاب" است.


تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1394 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : behnam3163 sh | نظرات